4 ఆస్కార్ అవార్డులు పొందిన కొరియా సినిమా “పారసైట్” గురించి ‘ఉషారాణి ఆకెళ్ళ’గారి చక్కని విశ్లేషణ

Parasite.. 2020 ఆస్కార్/అకాడమీ అవార్డుల్లో best picture అవార్డు పొందిన సినిమా. 92 ఏళ్ల ఆస్కార్ అవార్డుల చరిత్రలో ఇప్పటి…

Posted by Usha Rani Akella on Friday, February 21, 2020

2020 ఆస్కార్/అకాడమీ అవార్డుల్లో ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు పొందిన సినిమా. 92 ఏళ్ల ఆస్కార్ అవార్డుల చరిత్రలో ఇప్పటి దాకా ఇంగ్లీషులో కాకుండా వేరే భాషలో తీసిన సినిమాకి అవార్డు ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి.

సౌజన్యం: రచయిత్రి ఉషారాణి ఆకెళ్ళ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈమె ఫెస్బుక్ లింక్ : https://www.facebook.com/usharani.akella

0
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *